Heeft jouw kind onvoldoendes?

het is misschien nog niet te laat …

 

Voor veel kinderen is de overgang van de basisschool naar de middelbare school groot. Het einde van het schooljaar is in zicht en uw kind heeft onvoldoendes voor of moeite met één of meer van de volgende vakken:

 • Rekenen
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie en/of
 • Economie

Blijft uw kind misschien zitten … dan is onmiddellijke actie gewenst. Heeft uw kind wel de motivatie, maar is de lesstof te moeilijk? Ontbreekt bij uw kind de motivatie, maar kan hij of zij met het juiste zetje toch overgaan of slagen?

Neem dan contact met mij op voor privé les en/of persoonlijke begeleiding van uw kind in de regio Almere. Ik help hem of haar graag verder. En, ik kom naar uw kind toe, zodat de omgeving vertrouwd is.

Tijdens de privé lessen draait het om:

 • Het echt begrijpen van de lesstof.
 • Het blijven zoeken naar andere manieren van uitleg als uw kind de lesstof niet gelijk begrijpt.
 • Het zelfstandig leren-te-leren.

''Als iets niet lukt heb je niet gefaald, maar geleerd"

Privé les op maat

Tijdens mijn voorbereiding wordt iedere privé les voor uw kind op maat gemaakt en toegespitst op de hulpvraag. Deze hulpvraag stel ik met u en uw kind gezamenlijk op.

De behoefte van uw kind en de methode van school staan centraal. Het kan zijn dat uw kind opdrachten krijgt voor de volgende les. Uw kind ontvangt een map om al het lesmateriaal in te bewaren. De manier van lesgeven aan uw kind wordt aangepast bij voortschrijdend inzicht. Dat betekent nogmaals, dat alle materialen & lessen op maat worden gemaakt en waar nodig bijgestuurd.

Mijn aanpak:

 • 1-op-1 les.
 • Tijdens een eenmalige intake van 1 uur spreek ik met de leerling en de ouder(s). Aan de orde komen de motivatie van uw kind, de knelpunten waar hij of zij tegenaan loopt en mijn werkwijze.
 • Een privé les duurt 1 uur. Een blok van 8 lessen van 1 uur zijn nodig om zichtbare voortgang te boeken. Na deze periode volgt een korte evaluatie. Indien nodig kunnen de privélessen daarna worden voortgezet.

Mijn visie op leren

Leren gaat het makkelijkste vanuit ontspanning.

Leren moet zo leuk mogelijk zijn.

De doelstelling is altijd leren-hoe-te-leren.

Enige vorm van motivatie is noodzakelijk.

Over Andrea

Al vanaf de lagere school vond ik leren leuk. Op 5-jarige leeftijd deed ik mijn oudere broers na als zij aan hun huiswerk zaten. Van mijn moeder had ik een schrift gekregen waarin ik ook rekensommetjes ging maken. Mijn bijzondere interesse gaat vanaf de universiteit uit naar de werking van het brein. Met bijzondere aandacht voor de meest efficiënte en effectieve manier van leren.

Zelf geloof ik niet in “domme” kinderen. Ieder kind is in staat om te leren. In een 1-op-1 aanpak kan de lesstof meer toegespitst worden op de manier van leren van uw kind. De manier van leren in het huidige onderwijs is niet voor elk kind even geschikt. Ook wordt er over het algemeen niet zoveel aandacht besteed aan hoe je het beste kunt leren.

Mijn CV

Afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Financial planner, financial accountant, management accountant en heel veel andere functies in het bankwezen

Afgestudeerd Natuurgeneeskundige aan de Hoge School voor Natuurgeneeskunde Arnhem

Natuurgeneeskundig therapeute

Privé docente

Wist je dat Andrea

Tarieven

Intake gesprek van 1 uur: EUR 60,– (incl. BTW)

Privé les van 1 uur: EUR 60,– (incl. BTW)

Reiskosten: Binnen Almere worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Contact:

Tu Vida 

Privé docente en natuurgeneeskundig therapeute

Andrea Wiegel

andrea@tu-vida.nl

06-52307705